บริการตรวจตราระยะไกลผ่านระบบกล้องวงจรปิด  

บริการเฝ้ากล้องวงจรปิด ตลอด 24 ชั่วโมง

ข้อดี

1. ประหยัดค่าใช้จ่าย

2. มีความแน่นอนและน่าเชื่อถือกว่าระบบ Sensor ตรวจจับความเคลื่อนไหวเพราะอาจจะเกิดจากสัตว์วิ่งผ่าน

3. มีการรายงานผลพร้อมภาพถ่ายหน้างานผ่านทางอีเมลทุก 1 ชั่วโมงไม่ว่าจะเกิดหรือไม่ก็ตาม

4. เพิ่มการใช้งานของกล้องวงจรปิดได้อย่างคุ้มค่าเมื่อท่านติดตั้งไปแล้ว

5.ใช้บริการได้กับกล้องจรปิดทุกรุ่นโดยที่ลูกค้าไม่จำเป็นต้องปรับตั้งค่าเนตเวอร์ค

ติดต่อ Line Id:cctvwatch

เดือนละ 7,000  บาท  ตลอด 24 ชั่วโมง

โทร 09439145642

  บริการเฝ้ากล้องวงจรปิด ตลอด 24 ชั่วโมง
บริการเฝ้า Monitor กล้องวงจรปิด ตลอด 24 ชั่วโมง
ไม่พลาดการแจ้งเตือน รายงานผลด้วยภาพถ่ายทุกชั่งโมง

รับดูแลระบบ